Hur går det till?

Vi vill erbjuda idrottsklubbar i Sverige möjligheten att tjäna pengar. Inte bara vid försäljningstillfället, utan även år 2 och 3, samt möjligheten att få fortsatt betalat år 4 och framåt.

Se oss som Er nya sponsor….

Visst, ni får göra en klassisk säljinsats, precis som när man säljer lotter, kalendrar, korv, strumpor och allt som går att erbjuda. Skillnaden här är just att ni framledes har fortsatt intäkt på den löpande kostanden som den in sålda brickan ger, då är det VI som har redovisningsplikt gentemot ER.